heshuo2008@126.com
020-82528876
 
 
广州合烁自动化设备有限公司
GuangZhou HeShuo Automation Equipment Co.,Ltd
CONTACT
PRODUCT
ABOUT US
HOME
NEWS
MESSAGE
产品中心
PRODUCT CENTER
 
 
 
PRODUCT
 
 
 
 
 

AKS32R压力传感器

0.00
0.00
  

AKS32 R 是公制压力传感器,它能够将所测得的压力转换成线形的输出信号。输出信号的最小值是实际供电电压的10%,最大值是实际供电电压的90%。在供电电压为5V时,可以获得线形的输出信号。例如: 0.5 V 为压力传感器的最小压力。4.5 V 为压力传感器的最大压力。输出信号与 大多数的ADAP-KOOL® 电子制冷控制系统的控制器相兼容。

AKS32R丹佛斯压力传感器型号及订货代码:

060G0090

060G0092

060G0139

060G1036

060G1038

060G3552